EN GR


«Καθώς φαίνεται, η δικαιοσύνη είναι τετράγωνη, σ' όλα τα μέρη ίση και όμοια.»
Πυθαγόρας

Νομικές Υπηρεσίες

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας επιχείρησης σε επίπεδο day to day business, νομικοί διαγνωστικοί έλεγχοι εταιρειών (due diligence), εξειδίκευση σε θέματα κεφαλαιουχικών εταιρειών, συγχωνεύσεις, μετατροπές, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, αδειοδοτήσεις, αναδιοργάνωση επιχειρήσεων σύνταξη και επιμέλεια κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων, (Δικαιόχρησης, Αντιπροσωπείας, Διανομής,) θέματα αποζημιώσεων εμπορικών αντιπροσώπων.

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Με πελάτες μερικές από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις στο χώρο των εντύπων (εφημερίδες πολιτικές και αθλητικές, περιοδικά) του ραδιοφώνου και της διανομής εντύπων, στην TLS έχουμε την εμπειρία και τη τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πλήρης νομική υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αθεμίτου ανταγωνισμού και σημάτων
Δυνατότητα κατάθεσης εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς σήματος.

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Εκπροσωπούμε μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες μεταφορών και εταιρείες logistics στην Βόρεια Ελλάδα. Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση σε όλες τις υποθέσεις του Δικαίου μεταφορών καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα σύνταξης και ελέγχου συμβάσεων μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης, θέματα αποζημιώσεων.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κήρυξη πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων, υπαγωγή σε προπτωχευτικές διαδικασίες (εξυγίανση, ειδική εκκαθάριση) σχέδια αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι δικηγόροι της TLS είναι εξειδικευμένοι στη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας που αφορά κυρίως οικονομικά εγκλήματα, (white collar crimes), φορολογικά, εγκλήματα κατά της περιουσίας, κατά της τιμής. Εξειδίκευση στη διαδικασία Ποινικής Συνδιαλλαγής.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Νομικός έλεγχος τίτλων για τη σύνταξη συμβολαίων, εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες, προσημειώσεις), οριζόντιες ιδιοκτησίες, απαλλοτριώσεις, ζητήματα νομής και κυριότητας.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
αποζημιώσεις από αθέτηση συμβάσεων ή από αδικοπραξίες, είσπραξη απαιτήσεων, αστικές συμβάσεις (Μισθώσεις, συμβάσεις έργου, πωλήσεων, δανείων κ. ά).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Θέματα γονικής επιμέλειας και γονικής μέριμνας, συναινετικά διαζύγια.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επίλυση θεμάτων που αφορούν την προσωπική – οικογενειακή κατάσταση των πολιτών.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπροσώπηση σε δικαστήρια για ζητήματα, που αφορούν εργασιακές σχέσεις, οποιασδήποτε μορφής. 
Κατάρτιση όλων των τύπων συμβάσεων απασχόλησης και συνεργασίας, συλλογική διαπραγμάτευση και κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και κανονισμών εργασίας-εργασιακές αναδιαρθρώσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Δημοσίων Διαγωνισμών και Προμηθειών:
Υποστήριξη κατά τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, από την κατάθεση του φακέλου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών έως και την κατακυρωτική απόφαση και το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, κατάθεση ενστάσεων και προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής και των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Θέματα εμπραγμάτου σε σχέση με το Δημόσιο:
απαλλοτριώσεις, τακτοποιήσεις μετά από ένταξη περιοχής στο σχέδιο
Φορολογικά θέματα.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Επιμέλεια και παρακολούθηση όλων των σταδίων που προβλέπονται από τον 3869/2010 όπως ισχύει. Πλήρης νομική κάλυψη σε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα του σήμερα παίζει το στοίχημα της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας και βάζει νέους κανόνες προώθησης της επιχειρηματικότητας.
Οι δυνατότητες επενδύσεων στο επιχειρείν της χώρας διαφαίνονται πολλές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι σύμβουλοι είναι αυτοί που θα εκτοξεύσουν μια επένδυση στην επιτυχία ή θα την παρασύρουν στην αποτυχία.
Η TLS στο τομέα αυτό μπορεί να παράσχει εξαιρετικές υπηρεσίες. Η μακρόχρονη πορεία μας και οι εξειδικευμένες γνώσεις μας, μας επιτρέπουν να παρέχουμε ορθές συμβουλές με ρεαλιστική διάσταση, προστατεύοντας τον ενδιαφερόμενο κατά τη λήψη της τελικής του απόφασης, παρέχοντας πλήρη ενημέρωση σε θέματα επιχειρηματικών επενδύσεων ή real estate ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα.
Σ’ αυτά τα θέματα συνεργαζόμαστε κατά περίπτωση με εξειδικευμένα γραφεία με τα οποία συμπορευόμαστε για πολλά έτη και είναι καταξιωμένα στο χώρο τους.